OM HYBRIDVISION

Hybrid Vision levererar sitt erbjudande i olika affärsområden. Bl.a. Estate, Event och reklam. Detta gör att vi kan specialisera oss på varje område och på så sätt möta marknadens krav inom varje bransch 

ESTATE
Estate riktar sig helt mot fastighetsbranschen och erbjuder nu ett enkelt tillvägagångssätt för fastighetsföretag och fastighetsmäklare att köpa och erbjuda sina kunder färdigredigerad objekts film och foto från mark och i luften, inne och ute.
We do moving content!

• Paketerade tjänster till låga fasta priser
• Mycket enkelt beställningsförfarande
• Filmning/foto sker från luften och på marken
• Film utifrån och inuti fastighetsobjektet
• Vi är ett lösningsorienterat företag
• Enkelhet i fokus

Event är det affärsområde som erbjuder och levererar  kostnadseffektiva, innovativa lösningar till företagsmarknaden. Vi erbjuder produktioner kring primärt företagsfilmer, företagsevenemang, bröllop, arena- och marina visualisering och övriga önskemål inom reklam och TV. Till det lägger vi till extraordinär service.
We do moving content!

* Med professionell och ledande utrustning
* Anpassad utrustning för livesändning i HD
* Paketerade tjänster
* Enkelt beställningsförfarande
* Låga konkurrenskraftiga priser
* Filmning/foto från luften och på marken

Funktion:

Vi jobbar med standardiserade och kvalitetssäkrade produkter från olika ledande leverantörer på marknaden.

Vi erbjuder:

Hybrid Vision har redan ett antal färdigpaketerade tjänster och produkter för visualisering, film och fotografering , som gör att kunden redan från början får ett fast pris och vet vilka förutsättningar som gäller.

Är det möjligt?

Hur kan vi på Hybridvision ge bättre service med bibehållen kvalitet,  vara lösningsorienterade och flexibla, och ändå hålla nere kostnaderna?
Ny, billigare och enklare teknologi tillsammans med nya sätt att konsumera tjänster, möjliggör enklare hantering och standardisering. De samtida lösningar som finns tillhandahåller och förändrar branscher, tjänster och konsumenters köpbeteenden.

•  Hybridvision är mycket kostnadsmedvetna i val av teknik och partnerskap.
•  Vi är en mycket slimmad organisation, som tidigt har infört standardiserade  och centraliserade processer och rutiner.
•  Vi har också i ett tidigt skede förmedlat våra värderingar och vad Hybridvision står för till våra medarbetare och partners. Detta ger en tydlighet och stabilitet i det dagliga arbetet och leveransen till våra kunder.

Hur jobbar vi?

Säkerheten är nummer ett på Hybridvision och kommer alltid komma först.
Vi flyger därför alltid enligt följande:

  • Max höjd är 120 meter – (transportstyrelsen)
  • Vi följer alltid uppsatta regelverk för UAS enligt Transportstyrelsen och Luftfartsverket
  • Vi avgör alltid vad som är lämpligt.
  • Vi flyger alltid med säkerhets zon där inga andra vistas, än de som är medvetna och ingår i produktionen.
  • Vi rekognoserar alltid plats för flygning innan vi sätter igång och på så sätt vet förutsättningarna.
  • Vi flyger alltid så vi har drönaren inom synhåll.
  • Vi jobbar alltid med att underhålla vår infrastruktur och jobbar ofta med redundans på drönare och markburen utrustning.

Hybridvision ansvarar ej för utebliven leverans av film eller foto om:

  • Vädret inte är möjligt att flyga i . Så som blåst, regn, snö, hagel eller andra förhållanden som gör att vi inte kan filma eller ta foton.
  • Om, olyckan skulle vara framme och kan drabba en produktion av någon anledning, så som tex haveri och inte kan leverera enligt överenskommelse.

Utrustning?

Hybrid Vision jobbar med världsledande utrustning för flygfilm och flygfoto samt kamerastabiliserande markburen produktionsutrustning. Vi underhåller vår utrustning mycket noggrant.

Vi levererar i 4K eller 5.4K format, både från marken och från luften.